Voor sommige klachten, zoals angsten en overmatig piekeren, werkt cognitieve therapie het beste. Dit is een therapievorm waarin u leert anders te denken. Door op een nieuwe manier te kijken naar situaties, krijgen deze een andere betekenis en kunt u er op een betere manier mee omgaan. Soms is de meest effectieve oplossing voor klachten en emoties om samen terug te kijken naar het verleden, en de vastzittende gevoelens en ervaringen te leren verwerken. Als u vooral als hulpvraag heeft om uzelf beter te leren begrijpen, dan is inzichtgevende therapie een goede werkwijze. In andere situaties kan het nuttig zijn om oefeningen te doen die het zelfvertrouwen en de assertiviteit vergroten. Ook ontspanningsoefeningen kunnen helpen om lichamelijk en geestelijk beter te functioneren.

Wat is hypnose?

Het woord trance heeft een magische klank, maar het gaat om een normaal verschijnsel dat u zonder twijfel uit eigen ervaring kent. U bent verdiept in een boek, in uw werk of u gaat helemaal op in een film. U bent aan het dagdromen of u ontdekt in de auto dat u plotseling een heel stuk verder bent dan u dacht. Dit zijn alledaagse gevallen van trance, u bent zo sterk geconcentreerd dat u zich nauwelijks meer bewust bent, wat er om u heen gebeurt. Wees gerust: uw onderbewustzijn zorgt tijdens zo’n trance uitstekend voor uw veiligheid. Bij hypnose roep ik als therapeut een dergelijke trance bewust op om uzelf te laten concentreren op uw innerlijk. Door gebruik te maken van uw eigen onbewuste mogelijkheden haalt u sneller resultaat en bent u vaak al na enkele sessies al in staat om uw functioneren te verbeteren.

Het bijzondere van hypnotherapie is, dat u in trance bent en gelijktijdig bewust aanwezig. U kunt dus normaal volgen wat ik als therapeut tegen u zeg. Uw wil, normen en waarden blijven intact. Sterker nog, uw eigen wil is van groot belang om de therapie te doen slagen.

Psychoanalytische hypnotherapie is een verbale therapie die gebruik maakt van hypnose en dus van de kracht van uw onderbewuste.
Hierdoor kunnen lichamelijke en geestelijke processen doelbewust worden beïnvloed. Deze vorm van therapie kan u inzicht geven in onbewuste reacties en u helpen uw potentiële mogelijkheden te benutten.

Op deze wijze krijgt u meer greep op uw vermogens, zoals het stimuleren van de genezende processen in uw lichaam en leert u op een positieve wijze om te gaan met uw emoties. De kracht van een onbewust ingezette verandering is groot omdat uw onderbewustzijn dag en nacht doorwerkt, bereikt u sneller resultaat.

Ook kan er gebruik gemaakt worden van visualisatietechnieken , waarmee u geconcentreerd bezig bent met uw innerlijke of lichamelijke gevoelens of met uw verleden.

Bij echtpaar of relatietherapie kunt u gezamenlijk met uw partner aan uw relatie en communicatie werken.

Soms kan het ook in een individuele therapie zinvol zijn dat uw partner voor één of meer gesprekken meekomt, om diens visie en ervaringen bij de therapie te betrekken.

Ook therapie voor kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen , waarbij tevens de ouders betrokken worden, behoort tot de mogelijkheden.

NLP is de afkorting van Neuro Linguïstisch Programmeren, wat zoveel wil zeggen als “Resultaten bereiken door het bewust en gestructureerd toepassen van de taal van de hersenen en ons onbewuste.”

Regressietherapie: hypnose stelt u in staat contact te maken met gebeurtenissen uit het verleden. Dit noemt men wel regressie. Regressie is het teruggaan naar het verleden, om daar de oorsprong van actuele problemen te achterhalen.Onder hypnose kunnen deze gebeurtenissen worden herleefd, verwerkt of veranderd. Hierdoor kunnen angsten, nare gevoelens of pijn opgelost worden. De hypnotherapeut richt daarbij de aandacht op de aanwezige innerlijke krachten en hulpbronnen. U krijgt ook inzicht in de manier waarop u in het verleden gereageerd hebt. Deze manier past vaak niet meer bij. U laat uw oude gedragspatronen los en leert nieuws gedragsstrategieën te ontwikkelen en toe te passen.

Coaching is een middel om het beste uit u zelf te halen en zo met u zelf om te gaan dat u uw leven en werk hierbij passend inricht. Eventuele belemmeringen hiervoor worden nader bekeken en zo mogelijk opgeheven.
In een aantal gesprekken onderzoekt u met de coach vragen die u heeft rondom werk of privé-leven. Dat kunnen veel verschillende vragen zijn, bijvoorbeeld: loopbaanvragen, keuzevragen, energie -of vitaliteitstekort, balans tussen werk/prive, wat zijn mijn competenties eigenlijk, conflicten, moeizame communicatie, stress gevoelens.

Meestal komen de genoemde en ook nog andere therapievormen binnen één behandeling afwisselend aan bod.

Ontspanningsoefeningen en hypnose tijdens de zwangerschap en bevalling Vanaf ongeveer 24 weken zwangerschap kunt u met de relaxatietherapie starten. Voor vrouwen die veel last hebben van vervelende zwangerschapsklachten zoals bv. slaapstoornissen, misselijkheid, pijnklachten kan het zinvol zijn om eerder te beginnen, omdat hypnose hier een goede invloed op heeft. Dit geldt ook voor vrouwen die extreem angstig zijn en erg tegen de bevalling opzien, om welke reden dan ook.

Door zelfhypnose te leren toepassen, kunt u op een simpele en doeltreffende manier goed en diep ontspannen. Hierdoor kunt u tijdens de zwangerschap contact maken met de baby en kunt u tijdens de bevalling beter met de weeën en de pijn omgaan. De ontsluitingsfase verloopt over het algemeen sneller en de pijnbeleving wordt als minder hevig ervaren. De bedoeling is dat de bevalling op een prettige, fijne manier wordt beleefd en u met een goed gevoel op terug kunt kijken. Dit geldt zowel voor de vrouw die bevalt als voor haar partner die het meebeleefd.